LP/2016/567 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 92 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 114 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 23 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.doc 62 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.doc 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať