PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezna-informacia.doc 35 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyjadrenia k predbežnej informácií.docx 26 kB Vyjadrenia k predbežnej informácií Prevziať Prevziať