LPEU/2024/160 COM(2024)135 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o vykonávaní a vplyve rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES [predložená podľa článku 9 rozhodnutia (EÚ) 2018/646]

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko_LPEU(2024)135_Europass_final.docx 25 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať