LPEU/2023/718 COM(2023)672 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Riešenie situácií nedostatku liekov v EÚ

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-k-návrhu-s-nižšou-dôležitosťou--Oznámenie-Komisie-Nedostatok-liekov..docx 66 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať