LPEU/2023/717 COM(2023)668 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Plnenie ambícií EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na mori

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
668-Predbežné-stanovisko-SR_Oznámenie-EK-k-OZE-na-mori-F.docx 19 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať