LPEU/2023/216 COM(2023)250 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2023 ZAHRNUTIE PREBYTKU Z ROZPOČTOVÉHO ROKA 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_DAB2_2023_surplus.doc 39 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať