LPEU/2022/85 COM(2022)62 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v druhej časti štvrtého zasadnutia konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti v súvislosti s prijatím rozhodnutia, ktorým sa stanovujú prahové hodnoty pre odpadovú ortuť v súlade s článkom 11 ods. 2 uvedeného dohovoru

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
LPEU_2022_85-(62)-PS.doc 77 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať