LPEU/2022/655 COM(2022)595 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko_COM-(2022)-595.docx 19 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať