LPEU/2022/617 COM(2022)538 Návrh ROZHODNUTIE RADY týkajúce sa revízie rozpočtových pravidiel Dopravného spoločenstva

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PSN_H.4_COM(2022)-538_Dopravné-spoločenstvo_revízia-rozpočt.-pravidiel.pdf 513 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať