LPEU/2022/591 COM(2022)528 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Oznámenie o politike rozširovania EÚ z roku 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálme-predbežné-stanovisko_COM(2022)528.doc 59 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať