LPEU/2022/588 COM(2022)520 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Bulharsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2022_10_18_Predbezne-stanovisko_BG.docx 27 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať