LPEU/2022/58 COM(2022)33 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP (Smernica o energetickej hospodárnosti budov)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko_COM(2022)33.doc 37 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať