LPEU/2022/365 COM(2022)284 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní spoločného systému monitorovania a hodnotenia Európskeho námorného a rybárskeho fondu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_COM2022_284.docx 24 kB Stanovisko Prevziať Prevziať