LPEU/2022/277 COM(2022)230 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Plán REPowerEU

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-SR---REPowerEU-plan-2022-final.docx 38 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať