LPEU/2022/223 COM(2022)195 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej liberalizácii obchodu, ktorou sa dopĺňajú obchodné koncesie uplatniteľné na ukrajinské výrobky podľa Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európ...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
portal_predbežné-stanovisko---COM(2022)195.docx 21 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať