LPEU/2022/169 COM(2022)138 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Bezpečnosť dodávok a dostupné ceny energie: možnosti okamžitých opatrení ...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko_Bezpečnosť-dodávok-a-dostupné-ceny.docx 42 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať