LPEU/2022/142 COM(2022)100 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania práv Spoločenstva pri vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
portal_predbežné-stanovisko---COM(2022)100.docx 20 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať