LPEU/2021/843 COM(2021)832 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/1429, pokiaľ ide o trvanie referenčného obdobia na uplatňovanie dočasných opatrení týkajúcich sa vyberania poplatkov za použ...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
34_PSN_H.1_COM(2021)-832_Poplatky-za-používanie-železničnej-infraštr..pdf 1 MB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať