LPEU/2021/82 JOIN(2021)2 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV, Obnovené partnerstvo s južným susedstvom Nový program pre Stredozemie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovisko_JOIN(2021)2_7TEO.doc 35 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať