LPEU/2021/755 COM(2021)727 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov o trhu, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaného informačného systé...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal-materiálu.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Riadne-predbežné-stanovisko---nariadenie-MiFIR.doc 148 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
1_SK_ACT_part1_v2.docx 133 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať