LPEU/2021/753 COM(2021)719 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite o posilnenej spolupráci a sprístupňovaní elektronických dôkazov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
0.obal.docx 28 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1._Návrh_uznesenia_vlády.docx 31 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
2._Predkladacia_správa_rev..docx 30 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
4._Riadne_predbežné_stanoviskov_rev_v28.1.22.docx 85 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
5._Doložka_vybraných_vplyvov.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
3a_Vlastný_materiál__st14612.sk21_podpis.docx 142 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3b_Vlastný_materiál_st14612-ad01.sk21_podpis.vyhlásenia.docx 112 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3c_Vlastný_materiál_st14614.sk21_ratifikácia.docx 142 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3d_Vlastný_materiál_st14614-ad01.sk21_ratifikácia.vyhlásenia.docx 113 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3e_Vlastný_materiál_st14614-ad01.sk21_preklad.docx 124 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať