LPEU/2021/646 COM(2021)627 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia pre určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a odklad uplatňovania požiadaviek na interné pomôcky

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko---Naiadenie-IVD.docx 70 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať