LPEU/2021/537 COM(2021)486 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2019 a 2020

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu