LPEU/2021/500 COM(2021)435 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/791/ES, ktorým sa Nemecku povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
F_2021_08_23_Predbezne-stanovisko_DE-.docx 25 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať