LPEU/2021/478 COM(2021)429 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153, pokiaľ ide o prístup príslušných orgánov k centralizovaným registrom bankových účtov cez jedn...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné-stanovisko-návrh-smernica-jednotný-prístupový-bod.docx 41 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Návrh-smernice,-ktoru-sa-mení-smernica-2019-1153.docx 105 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať