LPEU/2021/43 COM(2021)27 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2021-02-16_Predbezne_stanovisko_Peru-Col_Ekv_PP_final.docx 40 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať