LPEU/2021/393 COM(2021)343 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Dlhodobá prognóza budúcich peňažných tokov do rozpočtu EÚ a z rozpočtu EÚ (2021 – 2027)

Nie je pridaný žiadny dokument k materialu
Nie je pridaný žiadny dokument k materialu