LPEU/2021/333 COM(2021)298 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne-stanovisko_oznamenie-Komisie_final.rtf 148 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať