LPEU/2021/329 COM(2021)278 Návrh NARIADENIE RADY o vytvorení a prevádzke hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis a zrušení nariadenia (EÚ) č. 1053/2013

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh-riadneho-predbežného-stanoviska_SEMM_FINAL.docx 50 kB Pozícia Prevziať Prevziať
cellar-663ba47e-c3ba-11eb-a925-01aa75ed71a1.0006.01_DOC_1.docx 210 kB Pozícia Prevziať Prevziať
cellar-663ba47e-c3ba-11eb-a925-01aa75ed71a1.0006.01_DOC_2.docx 80 kB Pozícia Prevziať Prevziať