LPEU/2021/264 COM(2021)400 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Cesta k zdravej planéte pre všetkých Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovani...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezko-ZPAP.docx 34 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať