LPEU/2021/259 COM(2021)230 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení z 22. apríla 2002 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
210607_predbezne-stanovisko-COM-2021-230_alžirsko.pdf 147 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať