LPEU/2021/241 COM(2021)209 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbežné_stanovisko_derogacia_Holandsko.docx 31 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať