LPEU/2021/229 COM(2021)189 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a nariadenie (EÚ) č. 537/2014, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti p...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal_MPK.rtf 47 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Riadne_Predbezne_stanovisko.doc 123 kB Stanovisko Prevziať Prevziať