LPEU/2021/155 COM(2021)125 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre obilniny v súvislosti s predĺžením platnosti Dohovoru o obchodovaní s obilninami z roku 1995

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
210408_predbezne-stanovisko-COM-2021-125_dohoda-obilininy.pdf 293 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať