LPEU/2021/146 COM(2021)115 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami (prepracované znenie)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
COM(2021)115-Návrh-nariadenie-Europského-parlamentu-a-Rady,-ktorým-sa-vykonáva-certifikačná-schéma-Kimberleyského-procesu-pre-medzinárodný-obchod-s-neopracovanými-diamantami.docx 24 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať