LPEU/2021/14 COM(2021)6 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
vlastny-material_common-tranzit.doc 56 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať