LPEU/2020/77 COM(2020)94 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Dlhodobý akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovani...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne_stanovisko_94-Plan_na_vykonavanie_pravidiel_jednotneho_trhu.docx 46 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať