LPEU/2020/731 COM(2020)759 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu Dopravného spoločenstva na rok 2021

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
43_PSN_H.4_COM(2020)-759_Dopravné-spoločenstvo-rozpočet-2021.pdf 722 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať