LPEU/2020/703 COM(2020)728 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Holandsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
2020_10_07_Predbezne-stanovisko_NL.docx 25 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať