LPEU/2020/547 COM(2020)568 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych k...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
RPS-ePrivacy-568-výnimka_final.docx 42 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať