LPEU/2020/52 COM(2020)71 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 56. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu, pokiaľ ide o určité zmeny dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
05_PSN_H.1_COM(2020)-71_OTIF-RID.pdf 793 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať