LPEU/2020/265 COM(2020)206 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predbezne-stanovisko_IZM.rtf 159 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať