LPEU/2020/231 COM(2020)218 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva v súvislosti s pripravovaným prijatím zmeny 91 zväzku III prílohy 10, a o oznáme...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
19_PSN_H.3_COM(2020)-218_Annex-3,6-I,10-III,14-I,15.pdf 1 MB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať