LPEU/2020/172 COM(2020)182 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v súvislosti s Dohovorom o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku v otázke začlenenia Makaronézie do morskej oblasti v zmysle dohovoru OSPAR

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Finálne-predbežné-stanovsiko.pdf 216 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať