LPEU/2019/57 COM(2019)56 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 14. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ ide o voľbu generálneho tajomn...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_PSN_H.1_COM(2019)56_OTIF_SG.pdf 677 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať