LPEU/2019/535 COM(2019)550 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má prijať Európska únia vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve A...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
COM(2019)550_ORPO.doc 38 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať