LPEU/2019/437 COM(2019)394 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Dokončenie príprav na vy...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Pred_stan_COM-(2019)-394.rtf 167 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať