LPEU/2019/124 COM(2019)125 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PS_CPM_MPK.docx 42 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
st07271.sk19.docx 167 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať