LPEU/2018/98 COM(2018)719 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhod...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predb_stanoviskoREV.docx 21 kB null Prevziať Prevziať