LPEU/2018/249 COM(2018)890 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Príprava na vystúpenie S...

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbezne-stanovisko_MZVEZ-SR_249_COM(2018)890.doc 47 kB Finálne predbežné stanovisko Prevziať Prevziať